NOVOS 3 passiv

Rumsgivare för Temperatur

Thermokons ny-designade rumsgivare NOVOS PT1000 för mätning av temperatur i kontor, hotell, biografer, skolor eller liknande. Givaren kan monteras direkt på vägg eller över apparatdosa. Önskas fler funktioner, som börvärde, LCD-display, fläktstegsomkopplare eller forceringsknapp, se produktkategori Rumspaneler.
Många olika passiva sensorelement finns
Verktygsfri inkoppling på fjäderplint, max 1,5mm2
2-tråds givare (standard) eller 4-tråd
IP20, -35…+70°C omgivningstemperatur
– Kan utrustas med ”design-front” i olika färg eller logo

Relaterade dokument


 

Scroll to Top